27.06.24 —
15.09.24

The world of things

Joseph Beuys — Wido Blokland — Denmark — Jan Henderikse — Maarten Inghels — Hans Lemmen — Wim Nival — Alexandra Phillips — Ilse Pierard — Adriaan Rees

The world of things - Adriaan Rees

Vernissage: donderdag 27 juni, 19:00

 

Voor de zomertentoonstelling brengt Coppejans Gallery werk van tien kunstenaars samen onder de intrigerende titel 'The world of things'. Deze expo verkent de noodzaak van zintuiglijke waarneming en de rol van stoffelijke ingrediënten in de kunstpraktijk. Voor sommige kunstenaars is de materialisatie van hun ideeën een onvermijdelijke uitdaging, terwijl het voor anderen een bron van inspiratie en vreugde vormt.

De tentoonstelling 'Remains', die voorafging aan deze expo, stelde een prangende vraag uit het doctoraat van Nicolas Baeyens centraal: wat blijft er over van een kunstwerk als de fysieke vorm verdwijnt? Door zijn sculptuur op verzoek van het publiek in stukjes te zagen, transformeerde het beeld en werd het deel van 180 collecties. Dit roept de vraag op of de fysieke verschijning nog relevant is zodra het werk door alle potentiële kijkers is waargenomen. Met andere woorden: kan een idee, indruk of herinnering het fysieke object overbodig maken?

Sinds Plato's ideeënleer het Westerse denken heeft beïnvloed, worden de ideeënwereld en de zintuiglijke wereld gescheiden. Ondanks de kritiek van zijn leerling Aristoteles, blijft deze scheiding doorwerken in het denken en handelen van velen. Dit leidt tot tegenstellingen zoals lichaam-geest, natuur-cultuur, object-subject en zelfs waarheid-perceptie.

Een belangrijke kritiek op Plato is dat hij de ideeënwereld boven de zintuiglijke wereld plaatst. In contrast hiermee, benadrukken oosterse filosofieën zoals het evenwichtsdenken de onderlinge verbondenheid van de fysieke en geestelijke wereld. Zij bieden een dynamische, geïntegreerde kijk op het bestaan, waarin alles met elkaar in verbinding staat. Deze verschillen in perspectief tonen de uiteenlopende manieren waarop culturen de werkelijkheid en de plaats van de mens daarin begrijpen.

Adriaan Rees illustreert deze verbindingen door zijn kunstpraktijk te verdelen tussen Azië en Europa. Hij ontdekt hoe fundamenteel verschillende benaderingen elkaar kunnen raken en geen van beide een monopolie heeft op een zuiver ideeënkader. Net als bij Joseph Beuys staat Eurazië voor hem symbool voor deze complexe verbindingen. Bij de geselecteerde kunstenaars ontdekte ik door de jaren heen een breed scala aan benaderingen. Van Jan Henderikse, die alledaagse objecten onbewerkt samenbrengt in bricolages en zijn persoonlijke inbreng minimaliseert, over Denmark en Wim Nival, die filosofie en ambacht gelijkstellen, tot Ilse Pierard en Wido Blokland, die met hun werk dieperliggende werkelijkheden willen doorgronden.

Deze tentoonstelling benadrukt hoe alles met elkaar verbonden is. De deelnemende kunstenaars creëren werk dat direct aansluit bij de menselijke maat; het is tastbaar, draagbaar en persoonlijk. Ondanks hun uiteenlopende filosofieën delen ze één gemeenschappelijke noodzaak: de wereld van de dingen om hun ideeën te materialiseren. Zo brengen ze, elk op hun eigen manier, de zintuiglijke en ideeënwereld dichter bij elkaar en nodigen ze ons uit om na te denken over onze eigen waarnemingen en overtuigingen.

Share

NL