Wido Blokland

Biografie

Wido Blokland

Wido Blokland

° 1966
Rotterdam,
Nederland

Voor Wido Blokland is kunst ‘grijpen’ naar het ongrijpbare; dat wat zowel aan alle vormen voorbij gaat als er aan ten grondslag ligt. Door het verbinden van wetenschap, filosofie, mythologie, spiritualiteit en verbeeldingskracht ontstaan werken die de ademloze ruimte van oneindig bewustzijn weten open te leggen. Zijn werk toont op een speelse, beeldende en schrijvende manier de intieme verwevenheid van mens en ‘wereld’.

Vaste wetenschappelijke aannames, onze kijk op lichaam en geest, worden in het werk van deze kunstenaar op losse schroeven gezet. Zijn beelden ‘verlichten’, dat is: zij werpen licht op het ‘lucide’ karakter van de realiteit als ook op onze eigen cruciale rol bij de totstandkoming van iedere beeldvorming. Waarnemer, waarneming en het waargenomene, vormen in wezen een onlosmakelijk geheel binnen een meervoudige werkelijkheid. Het is aangrijpend hoe de vaak ruimtelijke werken met enkele eenvoudige onderdelen en ingrepen kunnen tonen wat er niet is en toch is. Het onzichtbare, of ongrijpbare blootleggen is immers de essentiële drijfveer van de kunstenaar.

Wido Blokland is opgeleid in de filosofie en de beeldende kunsten. Hij gaf ook les aan kunstacademie Sint-Lucas in Brussel. Hij werkt vanuit zijn atelier in Bretagne (FR). Coppejans Gallery vertegenwoordigt deze kunstenaar in België.

Kunstwerken

Shipwrecked
Shipwrecked
, 2020
For Your Eyes Only [Sohum-3]
For Your Eyes Only [Sohum-3]
, 2020
Alles Vergängliches ist nur ein Gleichnis
Alles Vergängliches ist nur ein Gleichnis
, 2020
Pingpong Light [In Air Sound Expands Spherically Around 700 Miles Per Hour]
Pingpong Light [In Air Sound Expands Spherically Around 700 Miles Per Hour]
, 2016

Tentoonstellingen

De plek van de mens.
De plek van de mens.
Truth/Reality.
Truth/Reality.