Laurence Petrone

Biografie

Laurence Petrone - Gib acht, O Mensch_wat is de zintuiglijkheid van zwart

Laurence Petrone

° 1987
,
België

Eingeschloβenes weitet sich aus. Het in zichzelf beslotene deint uit.

[Hortence Petroen over de praktijk van Laurence Petrone, Zauberberg, 2022]

In een interview met Bernd Lohaus las Laurence Petrone de woorden: ‘eingeschloβenes weitet sich aus’, ‘het in zichzelf beslotene deint uit.’

Ze herkende zijn woorden. Na haar studie geschiedenis kwam de gedachte in haar op

Alles is in zichzelf besloten. Het is een kwestie van goed te kijken en te laten gebeuren. Maar wat maakt dat ik goed kijk, wat maakt dat ik zie?

Ze besloot beeldhouwen te studeren.

In haar atelier herkent ze twee dingen als bepalend om sculpturaal te denken:

  • de zintuiglijkheid van een materiaal: de aantrekkelijkheid ervan in aanraakbaarheid (in textuur, kleur, vorm, geur, …) en wat steeds ongrijpbaar zal blijven
  • de ingreep in de ruimte, gestemd door proporties en waarneming

Beide – de zintuiglijkheid der dingen en de ervaring van de ruimte – bepalen elkaar en zijn bepalend voor de zintuiglijkheid die ieder zijn is.

Het afgelopen jaar werkte ze met steen, lood, koper, maïsplanten en het beeldende in woord en zegging: hoe woord en sculptuur zich tot elkaar verhouden, hoe dit in nabijheid tot anderen doet spreken.

De meest recente werken in steen – NOUS (Autrefois Toi) – worden overgoten met water. Deze handeling zet het beeldhouwen verder in relatie tot de materie en in relatie tot de ruimte die door het water verandert.

Onlangs verscheen haar boek De Onversnedenheid. Over Sculptuur als Belichaamde Denking waarin ze schrijft over wat eigen is aan een atelierpraktijk, aan beeldhouwen en aan mensen die hierover hebben nagedacht in hun samenvallen van woorden en zijn.

Foto:

Laurence Petrone, Gib acht, O Mensch [wat is de zintuiglijkheid van zwart?], Belgische blauwe hardsteen (180 x 30 x 18 cm), water, zonlicht d.d. 12.06.2021 13u27. Foto: Hans Theys.

Beschikbare Kunstwerken

Geen kunstwerken gevonden.

Niet beschikbare Kunstwerken

Laurence Petrone - 10lemme en 7, 2021
10lemme en 7
, 2021
Laurence Petrone - klankkkkast
Klankkkkkast
, 2021

Tentoonstellingen

Archief 2022
Archief 2022

Activiteiten

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.
NL