Boxes at Coppejans Gallery
Aftellen met drie tentoonstellingen
21.05.20

Aftellen met drie tentoonstellingen

Door de COVID-19 crisis werd de opstart van Coppejans Gallery danig in de war gestuurd. Omdat grote bijeenkomsten en activiteiten niet zijn toegestaan is het moeilijk de kunstenaars en het publiek samen te brengen bij de opstart van het eerste werkjaar van de galerie.

Daarom besloot Stijn Coppejans om af te tellen naar de echte start met drie korte tentoonstellingen. De eerste en tweede expo zijn al bekend. In een korte eerste expo kan de bezoeker kennis maken met de nieuwe Antwerpse galerieruimte en het werk van Panamarenko. Er worden 24 originele tekeningen getoond die dienden als ontwerpschetsen van de pastillemotor. De tweede expo zal krijgt de titel Packed & Boxed en toont werk van enkele internationale kunstenaars die met verpakkingsmateriaal werkten.

Zowel de timing als de inhoud van de derde expo hangen af van de regelgeving rond de corona-problematiek. Wij hopen tijdens onze zomertentoonstelling hierover meer duidelijkheid te krijgen en onze planning definitief te maken.

NL