13.05.21 —
16.05.21

1968-1986 Beuys in druk

Publicaties & efemera uit de Collection for Research on Artists’ Publications.

Joseph Beuys (1921-1986) wordt tot de belangrijkste kunstenaars van de 20ste eeuw gerekend. Een groot deel van zijn impact is het gevolg van de wijze waarop hij zijn werk presenteerde en publiceerde.

Van in het begin besteedde Beuys veel aandacht aan het verspreiden van zijn ideeën via multipels en edities. Kenmerkend is de wijze waarop hij postkaarten inzette als artistiek en ideologisch medium. Deze werden uitgegeven en verspreid in samenwerking met de Duitse kunstenaar-uitgever Klaus Staeck. Ook Beuys’ tentoonstellingsdrukwerk (uitnodigingen, affiches en catalogi) kreeg de nodige aandacht van de kunstenaar en draagt doorgaans (soms letterlijk) zijn stempel.

Deze tentoonstelling brengt 100 voorbeelden van tentoonstellingsdrukwerk en andere efemera samen die een representatief beeld schetsen van Beuys’ ontwikkeling als kunstenaar, denker en vormgever. Tegelijkertijd schetst ze een beeld van Beuys’ netwerk vanaf 1968, het jaar waarin zijn internationale parcours een aanvang neemt. Aanvullend presenteert Louwrien Wijers, die in de jaren tachtig nauw met Beuys samenwerkte, een audiowandeling door haar persoonlijke geluidsarchief gebaseerd op fragmenten van gesprekken en interviews met Beuys.

samensteller: Johan Pas, Collection for Research on Artists’ Publications.

 

Geluidsarchief Louwrien Wijers

Tijdens de expo, kan de bezoeker een collage van originele geluidsopnames beluisteren uit het privé archief van Louwrien Wijers tentoon gesteld. Wijers werkte als kunstenares nauw samen met Joseph Beuys en organiseerde tal van ontmoetingen tussen Beuys en anderen. Zo bracht ze de kunstenaar ondermeer samen met de Dalai Lama en Andy Warhol.

 

Open: 13-16 mei (12.00u-18.00u)

Locatie: Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, studentenrestaurant, ingang Blindestraat, via parking

website academie

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin